Bouwkundig Teken- en Adviesbureau uit Zutphen

Diensten en werkwijze


Voordat ik met tekenwerk begin, zal ik samen met u in een eerste kennismakingsgesprek uw (ver)bouwplannen doornemen. Een goede samenwerking en vertrouwen staat aan de basis van een goed afronding van uw project. Uw wensen en ideeën worden besproken waarbij ik u van passend advies zal voorzien.
Vervolgens ga ik voor u aan de slag met het ontwerp. In goed overleg en pas totdat u tevreden bent met de uitwerking, gaan we beginnen aan een volgende fase van het bouwkundig tekenwerk.


Voor uw bouwproject start ik met het tekenen van het voorlopige en definitieve ontwerp. Daarbij verzorg ik ook de aanvraag voor een bouwvergunning (WABO - wet algemene bepalingen omgevingsrecht), zodat u kan overgaan tot het daadwerkelijk laten bouwen van uw project.

  • voorlopig ontwerp - het uitwerken van uw ideeën en wensen
  • definitief ontwerp - volgt na het voorlopig ontwerp en wordt veelal gebruikt voor de beoordeling door de Welstandscommissie.
  • aanvraag bouwvergunning/WABO - het verder uitwerken van het ontwerp; toetsing bouwbesluit, verkrijgen en verwerken constructieve en bouwfysische eisen met als uiteindelijk doel het verkrijgen van de bouwvergunning


Overig bouwkundig tekenwerk:

  • uitwerken van uw eigen ontwerp
  • 3D- ontwerp
  • werktekeningen ten behoeve van de uitvoering - ook bij vergunningsvrij bouwen kan het handig zijn om werktekeningen te laten maken, zodat een ieder weet wat er gebouwd moet worden.
  • gebruiksvergunning brandveilig gebruik van bouwwerken
  • ontruimingsplattegronden
  • tekenwerk ten behoeve van makelaarsfolders